Fethiye Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Fethiye Ziraat Odası > Hayvansal Destekler

Hayvansal Destekler

2010 YILI HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

 

Destekleme konuları

- (1) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet) ve Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (e-Islah) kayıtlı, kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, anaç sığır için soykütüğüne kayıtlı olanlara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılır. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler tek işletme kabul edilir.

1

Anaç sığır

225 TL/baş

2

Anaç manda

250 TL/baş

3

Sığır soykütüğü ilave

50 TL/baş

 

(2) Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğan tüm buzağılar için dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla yetiştiricilere buzağı başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Suni tohumlamadan doğan buzağı

60 TL/baş

 

(3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye ve hayvanları kayıt altına alınmış yetiştiricilere damızlık anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Koyun-keçi

10 TL/baş

 

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Oğlak tiftiği

15 TL/kg

2

Ana mal

14 TL/kg

3

Tali

10 TL/kg

 

(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Sığır-manda sütü

0,04 TL/lt

2

Koyun-keçi sütü

0,10 TL/lt

 

(6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)'ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere ise kilogram başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Tohum

25 TL/kutu

2

Damızlık koza

18 TL/kg

3

1. sınıf koza

15 TL/kg

4

Diğer

10 TL/kg

 

(7) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan yetiştiricilere ise koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Arı

6 TL/kovan

2

Bombus arısı

50 TL/koloni

 

(8) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve bulunduğu yerde kurulmuş ise, bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla ürün için kilogram başına, yavru için ise adet başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

4

Midye

0,10 TL/kg

5

Yavru

0,05 TL/adet

 

(9) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Yonca (sulu)

125 TL/dekar

2

Yonca (kuru)

70 TL/dekar

3

Korunga

80 TL/ dekar

4

Tek yıllıklar

30 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

45 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

50 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

30 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

75 TL/dekar

 

(10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.

(11) Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde faaliyette bulunan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na sahip süt işletmelerinde bulunan tüm sığırlara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

300 TL/baş

 

(12) Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, Brucellosis S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Brucellosis (Büyükbaş)

20 TL/baş

2

Brucellosis (Küçükbaş)

4 TL/baş

 

(13) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Şap aşısı (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap aşısı (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis S-19 Genç (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis Rev-1 Genç (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

 

(14) Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına, aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL'den az, 3.000 TL'den fazla olamaz.

1

Büyükbaş

1,32 TL/baş

2

Küçükbaş

0,32 TL/baş

3

Devekuşu

1,05 TL/baş

4

Tavşan

0,16 TL/ adet

5

Tavuk

2,10 TL/1000 adet

6

Hindi

13,20 TL/1000 adet

7

Çıkma tavuk-Ördek

2,10 TL/500 adet

 

(15) Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan ve hayvanlarını Et ve Balık Kurumu kombinalarında veya Et ve Balık Kurumunun anlaşma yaptığı özel kombinalarda kestiren Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ödenecek toplam kırmızı et destekleme primi tutarı yıllık 13.000.000 TL'yi aşamaz.

1

Erkek sığır karkası

1,50 TL/kg

 

(16) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Büyükbaş koruma

400 TL/baş

2

Küçükbaş koruma

70 TL/baş